?

Log in

No account? Create an account

Syntyjä syviä

Name:
karhunpesa
Location:
External Services:
Elä suutu suusanoista
elä virsistä vihastu
ei ole virret teillä tehty
ei ole teillä eikä meillä
virret on olleet ennen teitä
ennen teitä, ennen meitä
virret on kaikilla kylillä
emoin entisten tekemät
issoimme ikisanoja.

Tuumatkaamme yksi tuuma
yksi tuuma yhtäläinen
toinen tuuma ja tukeva.

Älä ole etimäine
etimäiset etsitää
älä jää takimaiseks
takimaiset tapetaa
ole aina välimäine
välimäiset vällää ossaa.

Veis hitto venäen laulun
suomen laulu selkeämpi
oma laulu oikiampi
oma laulu ottakaamme
oma laulu ja hyvänen!

Itse mielin Inkerelle
ilosalle Inkerelle
siell on ihmiset ilosat
rahvas kaikki rakkahampi
se siellä kovinta työtä
se kovinta, se pahinta
kalasaavin kantaminen
verkon vieminen vetehen.

Sill on meitä näin vähäse
meitä paljo tauti tappo
enemmä sota hävitti
mie uon tauvvin tähtehiä
sovan suuren suutehia
koha kasvaa meijjän kansa
ja joutuu meijjän joukku
sit tulloo pojille poltto
suun kiire sulhasille.

Kui soittaa sokia poika
poika raukka ramputtaa
mitä on miehii tuvassa
ne on kaikki hatutta-päin
kanteloista kuunteluoot
soittoo pojan sokian
pojan raukan ramputusta
mitä on naisii tuvassa
ne on kaikk käsi posella
ne on kaikk vesissä-silmin
kanteloista kuunteloot
soittoo pojan sokian
lintusetkin lentäväiset
ala-oksille lasseivat
varvoille varusteleevat
kanteloista kuulemaan
soittuu pojan sokian
pojan raukan ramputusta.

Näin meill on ikä eletty
näin ikenet irvistetty
ijän määrä tietämätöin
näin ennen isot elliit
varsin vanhemmat elliit
käivät toinen toisissaan
toinen toiseen kotonn
toinen toiseen lämpömäss
eikös näi hyvä olis
eikös näi soma sopis
sylikkäisin meiän syyvä
käsikkäisin meiän käyvä
toinen toisen kotonn
toinen toisen lämpömässä.

Sanoi nuori Joukahaini
annan kultia kypärin
hopiata tuopin täyven
sanoi vanha Väinämöini
kusen, koira, kultihisi
mies parka hopiehisi
jo ne on ruostut Ruotsin kullat
saastut Saksan hopiet.

Sano vanha Väinämöinen
toki mä sanon toetki
jos vähän valehtelenki.

Kun on neito Pohjolassa
ve'en kuulu
maan valio.

Ei sitä metässä ollut
jalan neljän juoksevata
kahen siiven siuhkavata
jok ei tullut kuulemahan
iloa iki runojen.

Kyllämä siihen neuvon keksin
arvoan hyvän asian.

Sano lieto Lemminkäini
enpä mies mitänä tiiä
tiiän kuitenkin vähääsen.

Siinä on virsi kuullakses
toini peähä pannakses.

Lämmin on kesäni päivä
oma valta lämpimämpi
vilu on olla pakkasessa
vilump on vieraan vallan alla.

Miul on šuušša suuri tieto
mahti ponnetoim povešša
vatšašša varat väkevät.

Sanon mie siulle sanomiset
ilman ikiset hyvyöt.

Nukkas lango laulamah
heimońi heläjämäh.

Jänis sanoi pojaleen
luai lumeh uunisia
siel on puhtas, kaunis kammarine
kapsehtia kammarissa
elä katsho katkerutta
talviruuvan rumevutta
jäystä jäihistä kojua
valitse huavan varboja
kui se lämmin lähestyyppi
kevätilma keikahtaappi
sittä tuloo kelboruuvat
kukkaruuvat kunnolliset
lehtiruuvat lemmelliset
neb on kaikki helpot syyvä
kuin on kesä keikahtaabi
syysilmat synkät tuloobi
opi otran halmeita
hae naurishalmeita
katsho kaurahalmeita
ruishalmeheh rubie
siel on siulla leboleibä
siel on siulla rauha raju
näjet siivil lendäjän
peity muah hyvästi
näjet jaloin juoksijan
siit luotu jalkohis lujasti
siul on jalat jalot
aivan angarat ontimet
joilla suat hyvin hypätä
kelbolailla keikutella.


Jouten synnyin, jouten kasvoin, jouten Jouto kuoletaise.
-joutavainen
Vähintä mitä voit tehdä


Statistics